Kokonaisvaltaista digihmisyyttäOman blogin kirjoittaminen on mielenkiintoinen tutkimusmatka digitaaliseen identiteettiin. Teen kyllä mielelläni asiakkaiden puolesta verkkoon sisältöjä, mutta jostain syystä kynnys oman henkilökohtaisen blogin kirjoittamiseen on korkea. Vielä korkeampi on kynnys jakaa tekstiä.Haluan kuitenkin luoda mielekästä sisältöä, enkä pitää blogia vain näkyvyyden, maineen tai "henkilöbrändin" luomisen vuoksi. Alunperin ajatuksenani oli jakaa markkinoinnin osaamistani ja vinkkejä viestintään, mutta mitä enemmän tutkin jo olemassa olevia sisältöjä, sitä enemmän näen kuinka aihe kuin aihe on jo hyvin edustettuna monien osaavien ammattilaisten tekemänä.


Olen tunnistanut itsestäni, että loppujen lopuksi eniten haluan edistää hyvinvoinnin lisäämistä maailmaan. Uskon, että työkulttuurin ja organisaatioiden kehittämisellä merkityksellisempään suuntaan sekä tämän viestimisellä saadaan parhaita tuloksia aikaan. Laajan, yksilöä syvemmän, tarkoituksen ja sanoman löytäminen on paljon tärkeämpää kuin arkiset tiedonjyvät konversiopisteistä tai eri työkaluista.Digitaalista ihmisyyttä?


Jotta voimme ymmärtää yksilöä, kannattaa meidän yrittää ymmärtää myös yhteisöjä ja sitä kautta kulttuuria. Olemme kuitenkin biologisesti ja psykologisesti erittäin sosiaalisia olentoja. Teknologinen kehitys on tuonut meidät uuden leikkikentän ääreen. Digitaalinen kulttuuri koostuu joukosta tapoja ja tottumuksia viestiä sähköisesti. On mielenkiintoista pohtia miten tulkitsemme ja rakennamme merkityksiä tietokoneiden ja tietoverkkojen kautta. Millainen on ihmisen ja teknologian välinen suhde? Auttaako se meitä kehityksessämme?


Koin jonkintasoisen ahaa-elämyksen kun eräässä tilaisuudessa buzzwordista tekoäly käytettiinkin sanaa tukiäly. Voimme varmasti välttää perinteisen teknologiahypen ansan pitämällä eettisyyden ja ihmisyyden puolta. Rakennammeko teknologiaa, joka oikeasti toimii ihmisen tukena?


Millaisia käytännön tietoja ja taitoja digitaalisessa ympäristössä toimiminen vaatii? Opetetaanko näitä kouluissa? Entä me ketkä emme ole diginatiivi-sukupolvea? Onko näiden taitojen löytäminen jäänyt käyttäjien vastuulle? Pystymmekö siihen intuitiivisesti?Kaikki ei ole toisin, vaikka digitaalinen kulttuuri ja uudet teknologiat tuovat vallankumouksellisia muutoksia. Olemme edelleen ihmisiä, ja organisaatiot yhä koostuvat ihmisistä, jotka ovat vielä vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa (H2H = Human to Human = Ihmiseltä Ihmiselle). Vaatii taidokasta digitaalisen sisällön tuottajaa, jotta vastaanottajalle jää kattava käsitys todellisesta viestistä.


Useat ovat varmasti huomanneet kuinka digitaalisten kanavien kautta kommunikointi, tunnetilojen esittäminen tai oikean tarkoituksensa välittämäinen on haasteellista toimintaa. Toisen osapuolen on vaikea kokea empatiaa kirjaimia ja emojeita kohtaan. Empatia on kuitenkin tärkeää, sillä se mahdollistaa ihmisten välille syntyvän ymmärryksen. Se on ajattelun taitoa, jolla kykenemme rakentavaan vuorovaikutukseen.


Vaikka kehitys menee harppauksittain eteenpäin, on internet pääosin edelleen viiveellistä lähettäjän ja vastaanottajan vaihtovuoroista etäviestintää. Tosielämässä vuorovaikutus on tilanteessa ja hetkessä tapahtuvaa rikasta tunnetiedon välittämistä, jossa ilmeet, kehonkieli, äänensävyt sekä kaikki pienetkin nyanssit jatkuvasti avaavat reittejä ymmärtämään toista tunteen tasolla.Suurempi kuva


Empaattisen vuorovaikutuksen kautta syntyvä yhteinen ymmärrys mahdollistaa psykologisen turvallisuuden, joka puolestaan mahdollistaa kehittymisen ja uskalluksen toimia. Kompleksisessa maailmassa kokeilukulttuuri on tehokas tapa luovia eteenpäin. Vanhat toimintamallit eivät oikein toimi enää, joten on tarpeen keksiä uusia keinoja jakaa tietoa ja osaamista. Ihmiskunta on suurten eksistentiaalisten haasteiden äärellä, joita ei ratkota kvartaalitavoitteilla tai voiton maksimoinnilla.


Empaattisen toiminnan kautta pääsemme lopulta huomattavasti lähemmäs asioiden todellista luonnetta, jonka puitteessa syntyy valtava määrä uusia ideoita ja ajatuksia. Tarvitsemme kuitenkin vielä paljon lisää tutkimusta ja tietoa, kuinka aivomme ja mielemme toimivat digitaalisessa yhä kompleksisemmassa ympäristössä.


Henkilökohtaisesti koen, että olemme organisaatioina ja yksilöinä olemassa palvellaksemme jotain itseämme suurempaa tarkoitusta. Tämä tarkoitus ei ole johtoportaan, politiikkojen tai kenenkään muun yksittäisen henkilön tai ryhmän sanelema, vaan se on jatkuvasti kehittyvä paras mahdollinen tulos, jolla saamme positiivisen vaikutuksen maailmaan.— Epicallyn tarkoitus on auttaa asiakkaita viestimään maailmalle inspiroivia tarinoitaan.

Voimme omalla esimerkillämme näyttää, kuinka aito kiinnostus ja myötätuntoinen positiivinen asenne luovat kestävää ihmisyyden kokonaisvaltaisesti huomioon ottavaa työkulttuuria.


Toivon, että tämä kirjoitus pystyi tuomaan internetin syöväreihin ripauksen jotain mikä inspiroisi astumaan ulos poteroista ja tarttumaan toimeen paremman huomisen vuoksi.'The most common way people give up their power is by thinking they don't have any.' — Alice WalkerRauhaa ja rakkautta toivoo,

Ansku