Viimeisimmät bloggaukset

Arkisto

Onko Asiakasta arvoihin katsominen?


Happy clients meme

Kun päätin lähteä yrittäjäksi, pidin itselleni mietiskelytuokion, jossa tutkin millaisia asiakkaita voisin ja haluaisin auttaa. Aluksi listasin eri toimialoja, kuten teknologia- ja kulttuurialat. En kuitenkaan saanut tästä prosessista irti innostusta ja inspiraatiota. Tajusin, että katsoin asiaa itse asiassa ihan väärästä näkökulmasta.Oikeasti ei ole väliä mikä tai mistä asiakas on, vaan millainen hän on. Päädyin tarkastelemaan ominaisuuksia ja arvoja, joita toivon asiakkaallani olevan. Lopputulokset ovat myös itselleni tärkeitä, joten hyvän liittolaissuhteen luomiseksi koen itseasiassa melko oleelliseksi saada arvot resonoimaan keskenään.


Toivon, että...1. Asiakas ei tee asioita pelkästään rahan vuoksi


Mikä on tekemisen perimmäinen syy ja miksi (liike)toiminta on ylipäätään olemassa? Vaikka toimeentulo on tärkeää, ei se ainakaan allekirjoittaneella ole ensimmäinen syy nousta aamuisin sängystä ylös. Miksi rahaa ylipäätään halutaan? Onko se kuitenkin välitavoite, jotta voimme saavuttaa jotain muuta? Kuten vapautta, aikaa läheisten kanssa, hyvää elintasoa, vakautta elämään?


Uskon, että sitoutuminen ja toimivat synergiat pitkällä tähtäimellä edellyttävät luottamusta sekä tunnetta, että olemme yhdessä tekemässä jotain itseämme suurempaa.


Kun yhteistyökumppaneiden syyt ovat selkeitä ja resonoivat keskenään, syntyy tila, joka on täynnä potentiaalia innovoivan ja esimerkillisen toiminnan rakentamiseksi. Toivon sydämestäni pystyväni auttamaan Asiakkaitani luomaan vastuullista, kestävää liiketoimintaa.


“PEOPLE DON’T BUY WHAT YOU DO, THEY BUY WHY YOU DO IT”

- Simon Sinek2. Asiakas on läpinäkyvä toiminnassaan


Digitalisaation ja teknologian nopean kehityksen tuoma murros on käynnistänyt muutoksen kohti läpinäkyvämpää sekä avoimempaa toimintakulttuuria. Tieto on valtaa. Nykyään dataa kerätään systemaattisesti ja massiivisesti, kuitenkaan ymmärtämättä, mikä on merkityksellistä ja mihin sitä voidaan käyttää. Kunhan kerätään, koska pystytään.


Avoin toiminta mahdollistaa kulttuurin muutoksen ja on kriittisen ajattelun perusedellytyksiä. Läpinäkyvyys syntyy luonnollisesti, kun yhteiset tavoitteet selkeytetään, sovitaan rooleista ja vastuista, sekä pidetään vuorovaikutustilanteita ja taitoja säännöllisesti yllä. Meillä kaikilla on oikeus ymmärrettävään ajantasalla olevaan tietoon.3. Asiakas kohtelee toisia hyvin


Jokaiselle olisi varmasti hyödyksi tehdä reflektiota kuinka kohtelee ihmisiä ympärillään. Kunnioittava vuorovaikutus, niin sisäisesti kuin ulkoisestikin, mahdollistaa ihmisten täyden kukoistuksen esiintulon ja he voivat löytää todellisen potentiaalinsa. Kokevatko ihmiset työhön antamansa panoksen mielekkääksi? Innovaatio, inspiraatio, ilo, hauskuus ja rakentava kriittisyys luovat turvallisen tilan, joka välittyy ulospäin. Ulkopuoliset aistivat tunteen ja haluavat siitä osansa.
Mun heimo, sun heimo, meidän heimoOlemme ihmisyyden ytimessä kun toimimme heimoissa. Nykypäivän yhteisöt rakentuvat yhä useammin ja helpommin jaettuen arvojen mukaan. Digitalisaation myötä saapuneet sosiaaliset mediat ja internetin "virtuaaliset kulmakuppilat" ovat mahdollistaneet, että voimme löytää todelliset heimokumppanimme jopa toiselta puolelta maailmaa. Uskon vakaasti, että tämä tila toimii valtavana voimavarana paremman huomisen luomiseen. Ihmiset haluavat luontaisesti kuulua johonkin ryhmään ja ovat valmiita puolustamaan omiaan.


Hyvä heimokulttuuri antaa jäsenilleen tarinoita, joihin samaistua. Oman heimoni tarinat kertovat inspiroivista esimerkeistä, visionääreistä, suunnannäyttäjistä, rohkelikoista, kapinallisista, hyväntekijöistä sekä radikaalista muutoksesta... Yksi upeimmista juuri nyt tapahtuvista tarinoista on Teal Suomi-yhteisön syntyminen ja kasvu. Kerron asiasta lisää myöhemmin.Visio

Lopuksi pyydän teitä, hyvät lukijat, siirtymään hetkeksi tulevaisuuteen. Päivään kun jäätte eläkkeelle.


Kun mietitte eläkeikäänne, mitä näette? Mistä haluatte työuranne muistettavan? Mistä olette ylpeitä? Kenties siitä, kun saitte kehittää osaamistanne jatkuvasti? Kenties siitä, että olitte reiluja kavereita ja saitte hyviä ystäviä? Tai, kuinka pystyitte olemaan hyviä vanhempia ja kumppaneita, tasapainotellen perhe-elämän ja uran välillä, joutumatta tekemään kompromisseja? Tai se, kuinka perustitte useita menestykseen johtaneita startuppeja?
Jokaisella meillä on omat arvomme, ja saamme syvempää merkitystä jostain. Mikä on sinun syysi nousta aamuisin sängystä ylös? Miten voimme yhdessä tehdä tämän mahdolliseksi?

Avaruuden täydeltä iloa päiviinne!


-Ansku